Privacy Statement van WSV Inter Nos Inter Nos

1. Introductie

De  Schaakvereniging W.S.V. Inter Nos is de beheerder van de website www.WSV-schaken.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe WSV Inter Nos  persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is WSV Inter Nos .

WSV Inter Nos zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van haar leden worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. WSV Inter Nos houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

2. Welke gegevens worden verzameld ?

Persoonsgegevens worden door WSV Inter Nos verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan WSV Inter Nos ter beschikking doordat de leden hun gegevens zelf hebben ingevuld op het aanmeldformulier, dan wel op andere wijze kenbaar hebben gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal de identiteit en contactgegevens van de leden (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

Bezoekers aan de website van WSV Inter Nos worden niet geždentificeerd; IP-adressen van de bezoekers worden niet vastgelegd.

 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt ?

WSV Inter Nos verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

   -   het uitoefenen van de doelstellingen van de vereniging, inclusief maar niet beperkt tot :
               -   contact opnemen met haar leden;
               -   informatie naar haar leden sturen;
               -   het organiseren van schaakwedstrijden;
               -   het bijhouden van uitslagen en standen;
               -   het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.

   -   het bijhouden van een ledenadministratie;

   -   het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

   -   het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt ?

De persoonsgegevens worden verstrekt, dan wel gedeeld, met de overkoepelende regionale bond ("RSB") en de landelijke bond ("KNSB"). Daarnaast verstrekt WSV Inter Nos ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van WSV Inter Nos, dan kunt u dit melden bij de secretaris van WSV Inter Nos, e-mailadres secretaris@WSV-schaken.nl.

Geen commercieel gebruik

WSV Inter Nos zal de persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

De leden van WSV Inter Nos garanderen, dat de door hun verstrekte persoonsgegevens juist en volledig zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

WSV Inter Nos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd ?

WSV Inter Nos neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens van haar leden te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van WSV Inter Nos kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere organisaties bevatten. WSV Inter Nos is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en het plaatsen van cookies door die andere organisaties. WSV Inter Nos raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende organisaties te raadplegen.

 

7. Privacy rechten

De WSV Inter Nos leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens te vragen en daarnaast kan men vragen om overdracht van de gegevens. Ten slotte kan men bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan kan men deze te allen tijde intrekken.

Verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken kan men zenden aan de secretaris van WSV Inter Nos.

 

8. Wijzigingen van privacybeleid

Het bestuur van WSV Inter Nos behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit Privacy Statement en/of met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kan men zich richten tot de secretaris van WSV Inter Nos, e-mailadres secretaris@WSV-schaken.nl.